Telefon:

Kontor: 70 14 72 22
Faks: 70 14 14 22
Mobil Even Helgesen: 986 42 182
Mobil Daniel Fylling: 926 60 877

Epost:

Kontor: post@helgesenblikk.no
Epost Even Helgesen: even@helgesenblikk.no
Epost Daniel Fylling: daniel@helgesenblikk.no

Besøksadresse:
Vegsundbakken 22,
6020 Ålesund

Du finner oss her: